Skip til hoved indholdet

Hvordan får du en ungdomsbolig?

Du kan blive skrevet op til en ungdomsbolig, når du er fyldt 15 år. Det er gratis.

Din ansøgning til en ungdomsbolig er kun gældende for ungdomsboliger, og kan ikke overføres til almindelige familieboliger. Du kan dog til enhver tid skrives på venteliste til en familiebolig, mod betaling af et gebyr.

Din ansøgning er personlig, og kan ikke overdrags til andre.


Er du berettiget til en ungdomsbolig?

Hvis du opfylder ét af nedenstående kriterier, så er du er berettiget til en ungdomsbolig:

  • Er i gang med en SU-berettiget uddannelse - såsom videregående uddannelser og ungdomsuddannelser.
  • Er i lære, trainee eller har en elevplads - såsom erhvervsuddannelser.
  • Er i gang med et praktikophold eller lignende, hvor dette er et krav for optagelse på en uddannelse. Praktikophold og andet kan dog kun godkendes som dokumentation for 1 år.
  • Unge med et særligt behov (dokumenteres af fx en sagsbehandler ved kommunen).

 

Herudover stiller lovgivningen krav om, at ungdomsboliger udlejes til unge mennesker, dvs. at du skal være mellem 15 og ca. 30 år for at komme i betragtning.

Alle unge kan blive skrevet op til en ungdomsbolig uden, at der fremsendes dokumentation for uddannelse. I det øjeblik, du bliver tildelt en bolig, skal dokumentationen for uddannelse godkendes af boligforeningen. Dette skal ske inden du kan flytte i en ungdomsbolig.

Bemærk: Det er en forudsætning, at det er dig som ansøger, der er under uddannelse - det er ikke nok, at din samlever er under uddannelse.

Såfremt der ikke er flere berettigede personer på ventelisten til ungdomsboliger, udlejes boligerne til andre.

Som almen boligorganisation udlejer vi ungdomsboligerne efter en samlet vurdering, hvor der tages hensyn til den unges uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale behov for en ungdomsbolig.