Skip til hoved indholdet

Hvordan kommer du på venteliste til familieboliger?

Her kan du læse nærmere om reglerne for at komme på venteliste til familieboliger.

For at blive optaget på den fælles venteliste til familieboliger, skal du være fyldt 15 år og betale et opnoteringsgebyr på kr. 200.

Hvis du ønsker at blive på ventelisten, skal du én gang om året fornye din ansøgning. Det koster et ajourføringsgebyr på kr. 100, som bliver opkrævet på et indbetalingskort. Du kan også vælge at tilmelde gebyret til BetalingsService.
Hvis betalingen udebliver, forudsætter vi, at du ikke ønsker at blive på ventelisten. Vi sletter din ansøgning og nulstiller din anciennitet.

Skifter du adresse, mens du er registreret på ventelisten, skal du oplyse det til os.

Årligt ajourføringsgebyr

Skulle du en dag få lyst til at flytte i en privat bolig, betyder det ikke nødvendigvis, at du afskærer dig fra, på et senere tidspunkt at vende tilbage til en almen bolig på den fælles venteliste. Ved at betale et årligt gebyr kan du blive på ventelisten, uanset om du er aktivt søgende eller ej.