Skip til hoved indholdet

Arbejdernes AndelsBoligforening blev stiftet på en generalforsamling den 13. oktober 1942.
Initiativtageren var daværende børstenbinder Fr. Kühl, der ligeledes indvarslede det første forberedende møde den 18. september 1942.

Boligsituationen i Skive var i 1942 ikke anderledes end andre steder i landet. Der manglede lejligheder, ikke mindst gode lejligheder og til en for jævne mennesker overkommelig pris.
I 40'erne var en lejlighed på 70 - 80 m² med eget køkken og toilet med bruser en uopnåelig drøm for mange. Man flyttede først sammen, når man blev gift, og ofte måtte man tage til takke med loft- eller kælderbeboelser. Ellers boede man i en to-værelses i det ældre private udlejningsbyggeri, hvor toilettet stadig lå i gården, og hvor bad var et ukendt begreb.

Grundideen var derfor, at boligforeningens målsætning skulle være at opføre "den bedste bolig for de mange til den billigst mulige pris" ligesom boligforeningen skulle være beboerstyret.


Boligforeningens første opgave var at få opført en etageejendom med 24 lejligheder.
Opførelsen af Arbejdernes AndelsBoligforenings første boliger i Ringparken 1 - 2 havde en svær fødsel, men i 1944 kunne boligforeningens første 24 familier flytte ind.

De 120 lejligheder, som Arbejdernes AndelsBoligforening byggede i Ringparken i årene 1944 - 1949, var datidens drømmebolig. Tænk sig - man fik egen altan. Der var store græsplæner i mellem blokkene. Ja - byggeriet blev endda kaldt "Parkbyggeriet".

Det var unge familier, der slog sig ned i Ringparken. Mange havde allerede fået deres første og måske andet barn, og der kom for manges vedkommende flere til de første år, hvor de boede i Ringparken.


Siden da er Arbejdernes AndelsBoligforening med årene vokset til nu i dag at have omkring 1.700 lejligheder fordelt på både etageejendomme og række- og parcelhuse.

Den 1. januar 2012 fusionerede Arbejdernes AndelsBoligforening og Skive Ungdomsboliger, hvormed 285 ungdomsboliger fordelt på 5 kollegier blev en del af boligforeningen.
Og selv om Arbejdernes AndelsBoligforenings grundidé ligger omkring 70 år tilbage i tiden, så er den stadig en af grundstenene i beslutningsprocessen i boligforeningens daglige virke.

Endelig kan det også konstateres, at det oprindelige ønske om, at boligforeningen skulle være beboerstyret, havde en stor del af fremtidsvision, idet Folketinget i 1990'erne ved lov vedtog, at alle landets almene boligorganisationer skulle have et beboerflertal i de besluttende organer.