Skip til hoved indholdet

Beboerdemokratiet er grundstammen i det almene boligbyggeri i Danmark. Det er en unik styreform, hvor du som beboer kan få afgørende indflydelse. Det gælder alle forhold vedrørende boligorganisationen og de enkelte afdelinger. Men hvem bestemmer hvad? Og hvordan foregår det i praksis?

Det er relevante spørgsmål for dig, som ønsker at være en aktiv og betydningsfuld del af beboerdemokratiet. Det kan du læse mere om her.

Hvem bestemmer hvad?

Beboerdemokratiet i en almen boligafdeling er fastlagt i en række love og bekendtgørelser. I afdelingen er afdelingsmødet den øverste myndighed, og i hele organisationen er det generalforsamlingen. Men for at gøre det hele mere overskueligt, har vi samlet en oversigt over de forskellige instanser.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er boligforeningens øverste myndighed. Samtlige medlemmer af boligforeningen har adgang til generalforsamlingen, men det er kun de bolighavende, myndige personer fra husstande bosiddende hos aab boligudlejning, der har stemmeret. Det er dette organ, der tager sig af boligforeningens overordnede anliggender som for eksempel beslutning om byggepolitik, køb eller salg af ejendomme samt godkendelse af årsregnskab og vedtægter. Det er på den årlige generalforsamling, at medlemmer bliver valgt til boligforeningens bestyrelse.

Boligforeningens bestyrelse

Boligforeningens bestyrelse har det overordnede ledelsesansvar og er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligforeningen og dens afdelinger. Det betyder, at ansvaret for drift, udlejning, fremlæggelse af regnskab, fastsættelse af leje samt daglig administration hører til bestyrelsens opgaver.
Boligforeningens bestyrelse kan ansætte en forretningsfører til at stå for den daglige ledelse af boligforeningen.

Læs mere om oversigt over den aktuelle bestyrelsessammensætning

Afdelingsmødet

Hvert år bliver beboerne i en boligafdeling indkaldt til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift bliver behandlet og vedtaget. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i gang i afdelingen i det kommende år. Dette danner grundlaget for det efterfølgende års budget. Beboernes husleje afhænger altså af aktivitetsniveauet i afdelingen. Beboerne vælger på afdelingsmødet en afdelingsbestyrelse, der skal varetage afdelingens interesser. Alle myndige personer i en husstand bosiddende hos aab boligudlejning kan deltage i det årlige afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen bliver valgt på et afdelingsmøde til at varetage afdelingens interesser. Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og at præsentere beboerne for kommende projekter og aktiviteter i afdelingen. Forslagene skal godkendes på afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Dernæst er det afdelingsbestyrelsens opgave at sikre, at arbejdet bliver udført.
Er du beboer hos aab boligudlejning og søger oplysninger om din afdelingsbestyrelse, kan du finde det enten ved at logge ind eller gå ind i menuen "søg bolig" og find din afdeling.
Alle myndige personer i en husstand bosiddende hos aab boligudlejning kan deltage i det årlige afdelingsmøde og er valgbar/kan stille op til valg til afdelingsbestyrelsen.