Skip til hoved indholdet

Læs mere om indflytning.


Hvad er et indflytningssyn og indflytningsrapport?

I forbindelse med, at du flyttede ind i din bolig fik du tilsendt en dato og et tidspunkt for et indflytningssyn, hvor du og boligafdelingens ejedomsfunktionær sammen gennemgår boligen.

Under denne gennemgang udfylder viceværten en indflytningsrapport, der beskriver boligens stand. Meningen med indflytningsrapporten er, at f.eks. synlige skrammer og ridser, som boligforeningen har vurderet til ikke at skulle udbedres, opnoteres i denne. Når du engang fraflytter boligen har både du og boligforeningen en oversigt over boligens stand ved din indflytning og du vil derfor ikke kunne stilles til ansvar for de opnoterede forhold.

Du får udleveret en genpart af denne indflytningsrapport. Er du forhindret i at være til stede under indflytningssynet, vil den udfyldte indflytningsrapport blive liggende i lejligheden.

Under selve indflytningssynet kontrollerer ejendomsfunktionæren i øvrigt også om boligens stand er, som den skal være. Der kontrolleres derfor om eventuelle håndværkeres udførte arbejde er i orden samt om der er øvrige forhold, der ikke er som de skal være. Konstateres der ting, der ikke er i orden, vil disse naturligvis blive udbedret på boligforeningens foranledning og i givet fald på boligafdelingens regning.

Hvordan forholder jeg mig til fejl og mangler, som jeg først konstaterer efter, at jeg er flyttet ind i boligen?

Mange gange konstaterer man først eventuelle fejl, skader og mangler efter, at man er flyttet ind i sin bolig og der er kommet ro på hverdagen.

I forbindelse med indflytningssynet får du information om, at du efterfølgende har mulighed for at udfylde en fejl- og mangelliste. Dette kan ske ved, at du enten får en mail med et link til en elektronisk fejl- og mangelliste eller, at du får en udleveret i papirform.
Meningen med denne er, at du senest 14 dage efter indflytning indsender eller afleverer denne påført de eventuelle fejl, skader og mangler, som du først har konstateret efter, at du er flyttet ind.

Afleverer du en fejl- og mangelliste, vil boligafdelingens ejendomsfunktionær derfor efterfølgende komme for at besigtige de forhold, som du har opnoteret. Her vil vedkommende vurdere disse ting, og konstateres der fejl, skader eller mangler, der skal udbedres, udføres disse på boligforeningens foranledning og boligafdelingens regning. Er der ting, som viceværten vurderer ikke skal udbedres, vil der i stedet gøre et notat om, at fejlen, skaden eller manglen er set således. at du ikke stilles til ansvar for dette, når du engang fraflytter boligen.

Er du i tvivl?

Kontakt AAB boligforening