Udlejningsregler ældrebolig

Hvordan kommer du i betragtning til en ældrebolig

Betegnelse ældreboliger er en fællesbetegnelse for en bolig på et ældrecenter (plejehjem), bofællesskab for handicappede samt ældre- og handicapvenlige boliger.

Det er udelukkende myndighedsafdelingen i Skive Kommune der besætter disse boliger når de er ledige. Du skal derfor kontakte kommunen for at kunne komme i betragtning til disse, således at kommunen eventuelt kan visitere dig til en ledig ældrebolig.

Da ældreboliger ikke udlejes via boligforeningens normale venteliste koster det ikke noget, hverken i opnoteringsgebyr eller årligt ajourføringsgebyr.

Årligt ajourføringsgebyr

Skulle du en dag få lyst til at flytte i en af boligforeningens familieboliger, kan du ved at betale et årligt gebyr bevare din ancienitet, uanset om du er aktivt søgende eller ej.