Under A-ordningen flytter lejer ind i en bolig, hvor lofter og vægge er nymalede. Lejeren skal i boperioden selv vedligeholde boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling.
Ved fraflytning deler lejer/boligafdeling udgiften til, at boligforeningen kan udføre en normalistandsættelse af boligen.
Fordelingen afhænger af lejers boperiode. Boligafdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelse over en periode på 8 år og 4 måneder, svarende til 1 % pr. måned. Når boligafdelingen helt har overtaget udgiften til normalistandsættelse kan lejer derfor flytte gratis - bortset fra eventuel misligholdelse, som altid betales fuldt ud af lejer. 

Ajourføringsgebyret er også det vi i daglig tale kalder for ventelistegebyret. Det er det årlige gebyr som du betaler for at stå skrevet op til en bolig. Er man ikke beboer hos aab koster det kr. 150,00 årligt. Er man beboer koster det kr. 200,00 årligt.

Ajourføringsgebyret er også det vi i daglig tale kalder for ventelistegebyret. Det er det årlige gebyr på 100 kr. som du betaler for at bevare din anciennitet hos AAB Skive.

Ajourføringsgebyret er også det vi i daglig tale kalder for ventelistegebyret. Ønsker man at komme på den aktive venteliste skal man betale et engangsbeløb.

Er man ikke bolighavende hos aab koster det kr. 100,00 for at komme på den aktive venteliste.
Er man bolighavende hos aab koster det kr. 150,00 for at komme på den aktive venteliste.

Din anciennitet er udtryk for hvor længe du har været skrevet op til en bolig hos os. En ledig bolig vil blive tilbudt den person der er skrevet op til boligtypen og som har den højeste anciennitet.

Du er bolighavende når du har indgået en lejekontrakt med boligforeningen. Udtrykket bolighavende bruges typisk når du søger en anden bolig hos boligforeningen - her opnår du nemlig en fortrinsret i forhold til boligsøgende, som ikke bor hos boligforeningen i forvejen.

Alle beboere - også nye lejere - kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Og det er ikke så besværligt, som du måske går og tror. For at gøre det så nemt for dig som muligt, har vi lavet denne lille oversigt over ansøgningsproceduren.
Ansøgning om boligstøtte behøver ikke kun at ske ved indgåelse af lejekontrakt. Du kan sagtens søge om boligstøtte senere hen i din boperiode.

Procedure

Man skal gå ind på borger.dk og lave ansøgningen online. Har man ikke mulighed for dette skal man tage kontakt til Udbetaling Danmark, som beregner og bevilger den eventuelle boligstøtte og giver dig besked.

Yderligere information

Du kan få yderligere information om boligstøtte på borger.dk.
Boligselskabernes Landsforening har udgivet en pjece om boligstøtte, som du kan downloade her.

 I henhold til gældende lovgivning er der udarbejdet energimærkningsrapporter på samtlige bebyggelse tilhørende boligforeningen. Disse ajourføres hvert 7. eller 10. år.
Energimærkningsrapporterne angiver et energimærke for ejendommene samt forslag til rentable investeringer med henblik på besparelser på energiforbruget.
Energimærket anføres i lejekontrakten,
Er du interesseret i at se energimærkningsrapporten for din boligafdelingen er du velkommen til at kontakte boligforeningen, hvorefter vi kan maile den til dig.

Følgende handelsbetingelser er gældende i forbindelse med opskrivning på aabskive.dk

Firmainformation
Arbejdernes Andelsboligforening 
Albert Diges Vej 20
7800  Skive
Tlf.nr. 9752 2733 
Cvr.nr. 37308811

E-mail: post@aabskive.dk
www.aabskive.dk

Pris
Prisen for opskrivning på ventelisten består af et årligt ventelistegebyr på 100 kr. inkl. moms. 

Betaling
Følgende betalingskort kan anvendes på aabskive.dk:

           
Betalingen med betalingskort på aabskive.dk varetages af QuickPay, der er din garanti for en sikker betaling. 

Du kan læse mere om QuickPay på www.quickpay.dk

Det årlige ventelistegebyr udsendes som et indbetalingskort, medmindre du ønsker at betale via Betalingsservice. 

Oplysninger til brug for tilmelding til Betalingsservice fremgår af indbetalingskortet.

Hvis du ikke betaler det årlige ventelistegebyr, vil du blive slettet fra ventelisten, og du mister derved din anciennitet. Hvis du betaler efter du er blevet slettet fra ventelisten, starter du forfra på ventelisten, og du skal derfor optjene anciennitet på ny.

Hvis du flytter, er det vigtigt at oplyse din nye adresse, så vi har mulighed for at fremsende det årlige ventelistegebyr. 

Kvittering
Når du har oprettet dig på ventelisten som boligsøgende, vil du automatisk modtage en e-mail med en bekræftelse og login oplysninger.

Fortrydelsesret ved opskrivning på venteliste
Hvis du fortryder, at du har skrevet dig op på ventelisten, har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan få dine penge igen.

Du skal gøre følgende, for at få dine penge igen:

  • Send en mail eller et underskrevet brev til Aab Boligudlejning, hvor du oplyser, at du har fortrudt din opskrivning på ventelisten.
  • Din henvendelse skal indeholde dit medlemsnummer samt navn og adresse
  • Oplys registreringsnummer og kontonummer, hvortil vi kan tilbageføre pengene

Har Aab Boligudlejning modtaget disse oplysninger senest 14 dage efter du betalte for oprettelse på ventelisten, tilbagebetaler vi din indbetaling direkte til din konto og sletter din opskrivning. Dette er dog ikke gældende, hvis du har fået en bolig med opskrivningen.

Venteliste
Din venteliste træder i kraft, når din betaling er modtaget og registreret hos Aab Boligudlejning. Du kan vælge at være aktivt boligsøgende. Du kan også sætte din venteliste i bero - så modtager du ikke tilbud om ledige boliger. Du kan til enhver tid gøre din venteliste aktiv.

Regler for opskrivning
Du kan blive skrevet op på ventelisten, hvis du er fyldt 15 år.

Du kan få en bolig fra du er fyldt 18 år, da du skal være myndig for at kunne skrive under på en lejekontrakt.

Personlige oplysninger
De oplysninger, du indtaster på boiaalborg.dk i forbindelse med opskrivning på venteliste og online betaling, er personlige og fortrolige.

Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende og kontakte dig med boligtilbud. Desuden bruger vi også oplysningerne til at sende det årlige ventelistegebyr, som er afgørende for at du beholder din anciennitet. Aab Boligudlejning sælger eller videregiver i intet tilfælde personlige og fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre dette er påkrævet ved lov. Aab Boligudlejning benytter heller ikke dine oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet og accepteret dette.

Aab Boligudlejning sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

Når du er opnoteret hos Aab Boligudlejning har du som følge af Persondataloven ret til indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig.

Hvis du ønsker oplysninger om disse registreringer er du velkommen til at kontakte os på post@aabskive.dk

Indsamlede personoplysninger - se mere information her.

Frigørelsesdato er den dato, hvortil du skal betale for husleje og forbrugsregnskaber for det lejemål, du flytter fra.

Når du vil logge på som beboer skal du klikke med "Min side" og derefter anvende "Brugernavn" og "Adgangskode".

Når du flytter ind i en bolig laver vi et indflyttersyn. Her vurderer en ejendomsfunktionær lejlighedens tilstand og laver en indflytterrapport. Hvis der er mangler, fejl eller skade i boligen som er til væsentlig gene, sørger ejendomsfunktionæren for, at det bliver lavet hurtigst muligt. Du vil altid have adgang til at kunne se indflyttersynet på "min side" som du altid kan logge på.

Oprykningslisten er en venteliste for ansøgere der allerede bor hos Aab Boligudlejning. Når en lejlighed bliver ledig, vil den således blive udbudt i følgende rækkefølge: 1. De der står på oprykningslisten og som allerede bor i samme afdeling som den ledige bolig. 2. De der står på oprykningslisten og bor i andre afdelinger. 3. De der står på den almindelige venteliste (ikke boende hos Aab Boligudlejning).

Når du vil logge på som boligsøgende skal du anvende "Brugernavn" og "Adgangskode", og herefter klikke på "log ind".
Er du allerede oprettet som bruger er dit brugernavn enten din mailadresse eller det internetnr. som du fik tildelt da du oprettede dig som bruger. Adgangskoden har du selv bestemt da du oprettede dig, og har du glemt adgangskoden kan du ved at trykke på "Tilsend adgangskode ?" få tilsendt denne igen.

Er du ikke allerede oprettet som bruger kan dette ske ved at trykke på "Opret dig som bruger".

Ved indflyttersynet laver viceværten en indflytterrapport og en mangelliste. Herefter sørger viceværten for, at manglerne bliver udbedret hurtigst muligt. For at du ikke skal betale for eventuelle oprindelige mangler, fejl og skader, opbevarer boligforeningen indflytterrapporten inkl. mangellisten, og du får ligeledes en kopi. Samtidig vil du altid have adgang til at kunne se mangellisten på "min side" som du altid kan logge på.

Vedtægterne for Arbejdernes AndelsBoligforening er senest ændret på en ekstraordinær generalforsamling den 15. april 2010.

Du kan se vedtægterne ved at klikke her.